Activités Présidentielles
La Présidence de la République
Portail du Premier Ministre
Ministère des Affaires Étrangères
Ministère du Commerce

Meddelande om avslutning av den undantagsvisa revideringsperioden av röstlängden

Meddelande om avslutning av den undantagsvisa revideringsperioden av röstlängden

 

 

Kommuniké

 

 

I enlighet med Demokratiska Folkrepubliken Algeriets Presidents beslut att sammankalla väljarkåren, meddelar Algeriets ambassad de algeriska medborgare som är bosatta i Sverige, Finland och Island att, i enlighet med artikel 20 i grundlagen nr 16/10 från den 25 augusti 2016, rörande valsystemet, har den period som avsatts för anmälan till röstlängden, från och med den 23 januari 2019 till och med den 06 februari 2019, nu avslutats.

 

Efter utgången av denna period anslås en tidsfrist på 5 dagar för begäran om överprövning för anmälan om upptagning i röstlängden eller anmälan om utträde ur röstlängden. Denna period sträcker sig från och med den 7 februari 2019.

 

Begäran om överprövning ska ställas till Herr Ordförande i Valkommissionen i Stockholm och göras per e-post till: ambassade@embalgeria.se eller genom att anmäla sig på Algeriets ambassad, belägen på Danderydsgatan 3-5 i Stockholm, under den ovannämnda tidsfristen.

RDV Passeports Biometriques
votre passeport est il prêt?

 Passeports Biometriques

Carte Nationale d’Identité Biometrique Electronique (CNIBE)
Direction Générale des Douanes (DGD)
Portail du Patrimoine Culturel Algérien

 Direction Générale des Douanes