Activités Présidentielles

La Présidence de la République

Portail du Premier Ministre

Ministère des Affaires Étrangères

Ministère du Commerce

Kommuniké

I enlighet med Hans Excellens,Republikens President att Kalla väljarna, Algeriets ambassad i Stockholm vill härmed informera de algeriska medborgare som är bosatta i Sverige, Finland och Island om att den exceptionella revideringen av röstlängden, i enlighet med grundlagen nr 16/10 från den 25 augusti 2016 rörande valsystemet, äger rum:
 från och med den 23januari 2019 till och med den 6februari 2019.
Av denna anledning vill Algeriets ambassad i Stockholm uppmana de medborgare som är inskrivna vid ambassaden men som inte är anmälda till röstlängden, i synnerhet de medborgare som kommer att ha fyllt 18 år senast den 18april 2019, omröstningesdagens, att ta kontakt med den konsulära avdelningen vid ambassaden för att anmäla sig till röstlängden eller uppdatera befintliga uppgifter.
I det fall en medborgare har begärt en överflytt sin administrativa akt till en annan ambassad  eller i det fall det rör sig om en nyinskrivning vid ambassaden efter att personen i fråga har fått ett intyg om byte av hemort, är det obligatoriskt att anmäla sig på nytt till röstlängden.
Efter utgången av den ordinarie revideringsperioden kommer en tidsfrist om 5 dagar att anslås för dem som vill anmäla sig till eller begära utträde ur röstlängden.
Uteslutande ur röstlängden sker automatiskt i följande fall:
–       Dödsfall.
–       Överflytt av den administrativa akten från en beskickning till en annan.
–       Tillbakaflytt till hemlandet i samband med byte av hemort.
–       Då en medborgare som är inskriven vid ambassaden inte har hört av sig på tio (10) år.
Ambassaden vill göra understryka att en inskrivning vid ambassaden inte automatiskt innebär en anmälan till röstlängden.

RDV Passeports Biometriques

votre passeport est il prêt?

 Passeports Biometriques

Carte Nationale d’Identité Biometrique Electronique (CNIBE)

Direction Générale des Douanes (DGD)

Portail du Patrimoine Culturel Algérien

 Direction Générale des Douanes