La Présidence de la République

Portail du Premier Ministre

Ministère des Affaires Étrangères

Ministère du Commerce

Meddelande

Som en del av de åtgärder som vidtagits för att skydda medborgarnas hälsa rekommenderar Algeriets ambassad i Stockholm starkt att algeriska medborgare som är bosatta eller som tillfälligt vistas i Sverige eller Island:
1- Noga följer de råd som ges av hälsomyndigheterna i respektive land.
2- Begränsar besök på Algeriets ambassad till endast brådskande ärenden och avstår från att ta med barn och äldre personer.
Ambassaden finns tillgänglig för de algeriska medborgarna för all information rörande dem i detta ämne.
Telefonnummer: 08-679 91 30 eller 08-679 91 40
E-postadress:consular@embalgeria.se

RDV Passeports Biometriques

votre passeport est il prêt?

 Passeports Biometriques

Carte Nationale d’Identité Biometrique Electronique (CNIBE)

Direction Générale des Douanes (DGD)

Portail du Patrimoine Culturel Algérien

 Direction Générale des Douanes