La Présidence de la République

Portail du Premier Ministre

Ministère des Affaires Étrangères

Ministère du Commerce

Meddelande

Röstningmedfullmakt

Inom ramen för folkomröstningen om förslaget till översyn av Konstitutionen, som ska hållas den 01 november 2020, och gällande röstning med fullmakt, informeras härmed de algeriska medborgare som är bosatta i Sverige, i Island och i Finland om att röstningsfullmakter som upprättas inför värdlandets officiella administrativa instanser kan vid behov göras på vanligt papper.
Dokumentet ska innehålla information om fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren (efternamn, förnamn, släktskap, valkrets, vallokal, osv., se bifogad modell → klicka här). Detta dokument kan upprättas på värdlandets språk.
Ambassaden kommer att kontrollera uppgifterna i dokumentet för att kunna godkänna det.
Fullmakter kan upprättas fram till och med den 29 oktober 2020.

RDV Passeports Biometriques

votre passeport est il prêt?

 Passeports Biometriques

Carte Nationale d’Identité Biometrique Electronique (CNIBE)

Direction Générale des Douanes (DGD)

Portail du Patrimoine Culturel Algérien

 Direction Générale des Douanes