La Présidence de la République

Portail du Premier Ministre

Ministère des Affaires Étrangères

Ministère du Commerce

République Algérienne Démocratique et Populaire

Autorité Nationale Indépendante des Elections

Algeriska medborgare bosatta i Sverige, Finland och Island vars namn finns med i röstlängden vid Algeriets ambassad i Stockholm, informeras härmed om att röstning i folkomröstningen om förslaget till översyn av Konstitutionen kommer att äga rum på följande datum och platser:
  • Vallokalen i Stockholm:Algeriets ambassad. Lördagen den 31 oktober och söndagen den 01 november 2020 kl 08:00-19:00. Adress: Danderydsgatan 3-5, 114 26 Stockholm.
  • Vallokalen i Helsingfors:Algeriets ambassad i Helsingfors. Lördagen den 31 oktober och söndagen den 01 november 2020 kl 08:00-19:00. Adress: Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 6, 00130 Helsingfors.
  • Vallokalen i Malmö. Lördagen den 31 oktober 2020 kl 08:00-19:00. Adress: RehabKulturFestlokalKonferens, Spånehusvägen 83, 214 39 Malmö.
  • Vallokalen i Göteborg.Lördagen den 31 oktober 2020kl 08:00-19:00. Adress: Folkets Hus Göteborg, Olof Palmes Plats 3, 413 04 Göteborg
Väljarna behöver ha med sig munskydd och en algerisk id-handling. De som ska vara bud för annan väljare behöver även ha med sig en röstningsfullmakt.

RDV Passeports Biometriques

votre passeport est il prêt?

 Passeports Biometriques

Carte Nationale d’Identité Biometrique Electronique (CNIBE)

Direction Générale des Douanes (DGD)

Portail du Patrimoine Culturel Algérien

 Direction Générale des Douanes