La Présidence de la République

Portail du Premier Ministre

Ministère des Affaires Étrangères

Ministère du Commerce

Kommuniké

Kära landsman eller landsmaninna,
Utöver firandet av Nationaldagen gör sig vårt land redo för en viktig händelse den 1 november 2020, nämligen anordnandet av folkomröstningen om förslaget till översyn av Konstitutionen.
Förslaget till översyn av landets Grundlag har till syfte att stärka våra samhälleliga och urgamla värderingar i en anda av trofasthet och respekt för principerna för vår Ärorika Revolution den 1 november 1954 och att lägga grunden till ett nytt, starkare och mer välmående Algeriet och som befäster de grundläggande fri- och rättigheterna, i överensstämmelse med det algeriska folkets vilja.
Kära landsman eller landsmaninna,
Som algerisk medborgare inskriven i röstlängden, är ditt deltagande i detta viktiga val en plikt som varje medborgare har rätt att utöva och ett bidrag från dig till byggandet av ett nytt Algeriet. Att svara på fosterlandets kallelse genom att rösta på valdagen representerar ditt engagemang i den förändringspolitik som folket önskar.

RDV Passeports Biometriques

votre passeport est il prêt?

 Passeports Biometriques

Carte Nationale d’Identité Biometrique Electronique (CNIBE)

Direction Générale des Douanes (DGD)

Portail du Patrimoine Culturel Algérien

 Direction Générale des Douanes