La Présidence de la République

Portail du Premier Ministre

Ministère des Affaires Étrangères

Ministère du Commerce

Kommuniké

Härmed meddelas medborgare i länder inom Schengenområdet som ansöker om inresevisum till Algeriet, att visumavgifterna, från och med den 02 februari 2020, fastställts till följande belopp:
1-Visum med en giltighetstid av 90 dagar eller som understiger 90 dagar.
  1-1 Personer äldre än 12 år:
      -Visumavgifter : 850 SEK
      -Ansökningsavgifter : beräknas i förhållande till de avgifter som tillämpas av varje land, vilka kommer att meddelas senare.
  1-2 Personer mellan 06 och 12 år:
      -Visumavgifter : 430 SEK
      -Ansökningsavgifter : beräknas i förhållande till de avgifter som tillämpas av varje land, vilka kommer att meddelas senare.
  1-3 Personer yngre än 06 år: inga avgifter.
2-Visum med en giltighetstid som överstiger 90 dagar : avgifterna fortsätter gälla utan ändringar, om inte annat anges i ett nytt beslut.

RDV Passeports Biometriques

votre passeport est il prêt?

 Passeports Biometriques

Carte Nationale d’Identité Biometrique Electronique (CNIBE)

Direction Générale des Douanes (DGD)

Portail du Patrimoine Culturel Algérien

 Direction Générale des Douanes