Activités Présidentielles

La Présidence de la République

Portail du Premier Ministre

Ministère des Affaires Étrangères

Ministère du Commerce

5jijel2.jpg
6jijel.jpg
7cons.jpg
8djurdjura.jpg
9sahara.jpg
10sahara10.jpg
1Alger_night.jpg
2la-grande-poste-d-alger.jpg
3oran.jpg
4annaba.jpg
5jijel2.jpg
6jijel.jpg
7cons.jpg
8djurdjura.jpg
9sahara.jpg
10sahara10.jpg
1Alger_night.jpg
2la-grande-poste-d-alger.jpg
3oran.jpg
4annaba.jpg
5jijel2.jpg
6jijel.jpg

إعلان هـام

تنهي سفارة الجزائر باستكهولم إلى علم أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالسويد، فنلندا واسلندا أنه بموجب القانون العضوي رقم1016 المؤرخ في 25/08/2016  المتعلق بنظام الانتخابات، سيُشرع ابتداء من 23جانفي و إلى غاية 6 فيفري 2019 في إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
ولهذا الغرض، تدعو السفارة المواطنين الشباب المسجلين قنصليا والذين سيبلغون سن 18 سنة كاملة بتاريخ 6 فيفري 2019 وكل أعضاء الجالية المسجلين قنصليا وغير المدرجين في القوائم الانتخابية طلب تسجيلهم خلال فترة المراجعة هذه. ويمكن التقدم للتسجيل عن طريق ملء الاستمارة الموضوعة تحت تصرفهم بالمصالح القنصلية  أو تحميلها من الموقع الالكتروني للسفارة.
بعد انتهاء فترة المراجعة، ستخصص فترة خمسة أيام إضافية لإجراء طعون التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية. هذه الطعون توجه إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المتواجدة بالسفارة والذي يفصل حالة بحالة في هذه الطعون.
وتلفت السفارة انتباه أعضاء الجالية إلى أن عملية الشطب من قائمة الناخبين تتم بصفة تلقائية في الحالات التالية: الوفاة، تحويل الملف الإداري إلى مركز آخر، تغيير الإقامة، انعدام تواصل المواطن المسجل بمصالح السفارة لأكثر من 10 سنوات. 
  يعتبر التسجيل طوعي، كما أن التسجيل القنصلي لا يقتضي آليا التسجيل في القوائم الانتخابية.

                       

Communiqué

L’Ambassade d’Algérie à Stockholm porte à la connaissance des  membres de la communauté national installée en Suède, Finlande et en Islande que, conformément à  la loi organique n° 16/10 du 25/08/2016 relative au régime électoral, une révision exceptionnelle  des listes électorales est ouverte à compter du: 23 janvier 2019 et sera clôturée le 06 février 2019.
A ce titre, l’Ambassade d’Algérie à Stockholm, invite les ressortissants immatriculés et non inscrits sur nos listes électorales, notamment les citoyens qui auront l’âge de 18 ans accomplis au 06 février 2019, à se rapprocher des services consulaires de l’Ambassade, en vue de leur inscription ou de la régularisation de leur situation.
En cas de transfert de dossier vers d’autres postes ou d’une ré-immatriculation après avoir bénéficié d’un CCR, il est impératif de se faire inscrire à nouveau sur la liste électorale.
A l’issue de cette période de révision ordinaire, un délai de 5 jours supplémentaire est prévu pour les recours en inscription et en radiation.
L’opération de radiation des listes électorales s’effectue automatiquement dans les cas suivants :
–    Décès .
–    Transfert de dossier administratif d’un poste à un autre .
–    Retour au pays dans le cadre  d’un changement de résidence .
–    Non manifestation du ressortissant immatriculé  depuis dix (10) ans.
Il est à souligner que l’immatriculation consulaire n’implique pas automatiquement  l’inscription sur les listes électorales.

Kommuniké

Algeriets ambassad i Stockholm vill härmed informera de algeriska medborgare som är bosatta i Sverige, Finland och Island om att den exceptionella revideringen av röstlängden, i enlighet med grundlagen nr 16/10 från den 25 augusti 2016 rörande valsystemet, äger rum: från och med den 23 januari 2019 till och med den 6 februari 2019.
Av denna anledning vill Algeriets ambassad i Stockholm uppmana de medborgare som är inskrivna vid ambassaden men som inte är anmälda till röstlängden, i synnerhet de medborgare som kommer att ha fyllt 18 år senast den 6 februari 2019, att ta kontakt med den konsulära avdelningen vid ambassaden för att anmäla sig till röstlängden eller uppdatera befintliga uppgifter.
I det fall en medborgare har begärt en överflytt sin administrativa akt till en annan ambassad  eller i det fall det rör sig om en nyinskrivning vid ambassaden efter att personen i fråga har fått ett intyg om byte av hemort, är det obligatoriskt att anmäla sig på nytt till röstlängden.
Efter utgången av den ordinarie revideringsperioden kommer en tidsfrist om 5 dagar att anslås för dem som vill anmäla sig till eller begära utträde ur röstlängden.
Uteslutande ur röstlängden sker automatiskt i följande fall:
–       Dödsfall.
–       Överflytt av den administrativa akten från en beskickning till en annan.
–       Tillbakaflytt till hemlandet i samband med byte av hemort.
–       Då en medborgare som är inskriven vid ambassaden inte har hört av sig på tio (10) år.
Ambassaden vill göra understryka att en inskrivning vid ambassaden inte automatiskt innebär en anmälan till röstlängden.

RDV Passeports Biometriques

votre passeport est il prêt?

 Passeports Biometriques

Carte Nationale d’Identité Biometrique Electronique (CNIBE)

Direction Générale des Douanes (DGD)

Portail du Patrimoine Culturel Algérien

 Direction Générale des Douanes